ช่องทางติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี 18140 โทร 0-3638-3226

ส่งข้อความและร้องทุกข์

ช่องทาง Social MEdia