ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกวดราคาจ้างถนน รวมหน้า