ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยศิริฉาย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ยกเลิก หมู่ที่ 8