ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 2562